Lai uzņemtu resursos


Lai LZ šķirnes dzīvnieks tiktu uzņemts ģenētisko resursu saglabāšanas programmā, ir jāievēro šādi kritēriji:

1. Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu saglabāšanas programmā var tikt iekļauti dzīvnieki, kuriem ir LDC datu bāzē reģistrēta LZ šķirne.

2. ĢR no jauna iekļaujamo dzīvnieku LZ asinība ir vismaz 50%. Tai skaitā pieļaujama Lietuvas pelēkās šķirnes, kā līdzīga zilā gēna nesējas asiņu pieliešana, bet ne vairāk, kā 50% no kopējā asinības %.

3. Dzīvniekam ir LDC datu bāzē reģistrēta atnešanās un tas ir sēklots ar LZ saglabāšanas programmā reģistrētu vaislas bulli. Ja, divas reizes pēc kārtas konkrētajā laktācijā apsēklošana bijusi neveiksmīga, īpašniekam ir tiesības mainīt buļļa šķirni pēc saviem ieskatiem, turpmākajās laktācijās atgriežoties pie LZ vaisliniekiem.

4. Ar sertificēta vetārsta parakstītu izziņu par grūsnības apstiprinājumu ĢR programmā var tikt uzņemtas grūsnas teles, kuras pēdējo reizi apsēklotas līdz iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrim.

5. Uz sertificēta vērtēšanas eksperta slēdziena pamata ĢR saglabāšanas programmā var iekļaut šķirnei atbilstoša apmatojuma krāsas un tipa dzīvniekus ar nepierādītu (nezināmu) izcelsmi XX, ja tie LDC ierakstīti ar ciltsmarku LZ, vai to pēcnācējus no LZ ĢR programmā apstiprinātajiem vaislas buļļiem.

6. Izņēmuma gadījumā ĢR saglabāšanas programmā var tikt uzņemti LZ izcelsmes dzīvnieki ar augstu LZ asinību (75% un vairāk), vai produktivitāti, kas ievērojami pārsniedz šķirnes vidējo, bet šķirnei netipisku apmatojuma krāsu.

7. Ganāmpulks ir piena pārraudzībā.

8. ĢR saglabāšanas programmā netiek iekļauti dzīvnieki, kuru izcelsmē redzami gaļas šķirņu priekšteči.

9. ĢR programmā netiek iekļauti cieši inbridēti dzīvnieki(1-2;2-1;2-2), izņemot pasūtījuma sēklojumus šķirnes atjaunošanas interesēs.


Dzīvnieku vērtēšana


PROJEKTS

Apstiprināti Biedrības kopsapulcē 15.08.2008. 

 

LZ ģenētisko resursu dzīvnieku atzīšanas prioritātes un pienākošos punktu skaits

 

  Pazīme Pazīmes raksturojums Punkti
1. Apmatojuma krāsa Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zilai 5
    Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zilai, bet gaišāka galvas (sejas un deniņu daļas) apmatojuma krāsa 4
    Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zilai, bet sastopami brūni matiņi 3
    Nestandarta apmatojums 1
2. Deguna spogulis un mēle Pelēks līdz melnam 3
3.

Konstitucionālais

tips

Izteikts piena tips 3
4. LZ asinība 100% 5
    50 - 99% 4
5. Atražoti LZ pēcteči 70% un vairāk 5
    50% 3
       
6. Līdzdalība VCG Uzņemta VCG 5
7.

Audzēšanas darba

apstākļi

Audzē šķirnes audzēšanas saimniecībā, noskaidrotā ģimenē 4
 
Audzē šķirnes audzēšanas saimniecībā, ģimene nav noskaidrota
3
8. Izslaukums standarta laktācijā
150% no šķirnes vidējā 5
    100 - 150% no šķirnes vidējā 4
9. Proteīna saturs pienā Virs šķirnes vidējā 5
10. Buļļu mātes
Ieskaitīta buļļu mātēs 5

 

Pretendentus (sievišķos īpatņus, pēc 1. atnešanās un kuriem māte ir LZ) iekļaušanai ģenētisko resursu kopā rango pēc atzīšanas prioritātes punktu (APP) skaita un labākie dzīvnieki resursu nozīmē ir tie dzīvnieki, kuri ir saņēmuši lielāko šo punktu skaitu.

Ciltsgrāmatā uzņemtos LZ vaisliniekus ieskaita ģenētiskajos resursos ārpus kārtas.