Ciltsdarba programma


Pieņemta 2016. gada janvārī, labojumi apstiprināti biedru sapulcē 18.03.2016. (pievienota failā)