Atbalsta maksājumi

Jāņem vērā tas, ka spēkā esošie MK noteikumi nosaka limitu - kopējais Latvijas zilās šķirnes atzīto ģenētisko resursu dzīvnieku skaits nedrīkst pārsniegt 550 dzīvniekus. Tāpēc esam sagatavojuši kritērijus resursu dzīvnieku rangošanai, gadījumam, ja pieteikto dzīvnieku skaits varētu kopā pārsniegt norādīto limitu.

 

LZ ģenētisko resursu dzīvnieku atzīšanā nosakāmās prioritātes

 

Pazīme

Pazīmes raksturojums

Punkti

 

 

 

1.

 

 

 

Apmatojuma krāsa

Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zilai

5

Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zilai, bet gaišāka galvas ( sejas un deniņu daļas ) apmatojuma krāsa

4

Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zilai, bet sastopami brūni matiņi

1

2.

Deguna spogulis un mēle

Pelēks līdz melnam.

3

3.

Ragi

Balti ar tumšiem līdz melniem ragu galiem, vainaga veidā izliekti uz priekšu

3

4.

LZ asinība

100%

5

50 – 99%

4

5.

Atražoti LZ pēcteči

5 un vairāk

5

4

4

3

3

2

2

1

1

6.

Līdzdalība VCG

Uzņemta

5

7.

Dzīvnieku audzē

Šķirnes audzēšanas saimniecībā, noskaidrotā ģimenē

5

Šķirnes audzēšanas saimniecībā, ģimene nav noskaidrota

4

8.

EKP

200% no šķirnes vidējā

5

100 - 199% no šķirnes vidējā

4

9.

Proteīna saturs pienā

Virs šķirnes vidējā

5

10.

Dzīvmasa

24 mēn. vecumā 460 kg un vairāk

5

Pretendentus (sievišķos īpatņus, pēc 1.atnešanās un kuriem māte ir LZ) iekļaušanai ģenētisko resursu kopā izvērtē pēc atzīšanas prioritātes punktu (APP) skaita un labākie dzīvnieki resursu nozīmē ir tie dzīvnieki, kuri ir saņēmuši lielāko šo punktu skaitu.

Ciltsgrāmatā uzņemtos LZ vaisliniekus ieskaita ģenētiskos resursos ārpus kārtas.