Dzīvnieku vērtēšana

1. Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu sastāvā var tikt iekļauti dzīvnieki: slaucamas govis, atražošanai audzējamās teles, kas dzimušas līdz dotā kalendārā gada 31.martam un   atražošanai ataudzējamie, vai izmantojamie sertificētie vaislas buļļi, kuri atbilst sekojošām prasībām:

1.1. Šķirne.

Latvijas zilo govju ĢR saglabāšanas programmā iekļauj šķirnei atbilstošas apmatojuma krāsas dzīvniekus , kuri VA LDC apzīmēti ar ciltsmarku LZ- Latvijas zilā. Izņēmuma gadījumā ĢR saglabāšanas programmā var tikt uzņemti LZ izcelsmes dzīvnieki ar augstu LZ asinību (75% un vairāk), vai produktivitāti, kas ievērojami pārsniedz šķirnes vidējo, bet šķirnei netipisku apmatojuma krāsu.

1.2. Izcelsme

1.2.1. ĢR no jauna iekļaujamo dzīvnieku LZ asinība ir vismaz 50%. Tai skaitā pieļaujama Lietuvas pelēkās šķirnes, kā līdzīga zilā gēna nesējas asiņu pieliešana, bet ne vairāk, kā 50% no kopējā asinības %.  

1.2.2. Gadījumos, kad LZ asinība ir zemāka par 50%, tiek vērtēta dzīvnieka izcelsmes atbilstība izsniegtajam sēklošanas plānam.

2. Dzīvniekam ir LDC datu bāzē reģistrēta atnešanās un tas ir sēklots ar LZ saglabāšanas programmā reģistrētu vaislas bulli. Ja, divas reizes pēc kārtas konkrētajā laktācijā apsēklošana bijusi neveiksmīga, īpašniekam ir tiesības mainīt buļļa šķirni pēc saviem ieskatiem, turpmākajās laktācijās atgriežoties pie LZ vaisliniekiem.

3. Ar sertificēta vērtēšanas eksperta slēdzienu  ĢR saglabāšanas programmā var iekļaut šķirnei atbilstoša apmatojuma krāsas un tipa dzīvniekus ar nepierādītu (nezināmu) izcelsmi XX, ja tie LDC ierakstīti ar ciltsmarku LZ, vai to pēcnācējus no LZ ĢR programmā apstiprinātajiem vaislas buļļiem un govju ar ciltsmarku XP pēcnācējas, ja šīs govis cēlušās no LZ vecākiem un pēcnācējas atbilst punktu 1.2.1, 1.2.2. un 2.prasībām.

4. Ganāmpulks ir piena pārraudzībā.

5. ĢR saglabāšanas programmā netiek iekļauti dzīvnieki, kuru izcelsmē redzami gaļas šķirņu priekšteči.

6. ĢR programmā netiek iekļauti cieši inbridēti dzīvnieki(1-2;2-1;2-2), izņemot pasūtījuma sēklojumus šķirnes atjaunošanas interesēs.