Darbības joma, mērķi un uzdevumi

Biedrības "Šķirnes saglabāšanas apvienības "Zilā govs"" dibināšanas un pastāvēšanas mērķi un uzdevumi ir formulēti biedrības statūtos.

Galvenais mērķis ir apvienot Latvijas zilās šķirnes govju audzētājus šķirnes populācijas saglabāšanai un tālākai pilnveidošanai. Kopīgā un mērķtiecīgā darbā, apzinoties šķirnes izkopšanas intereses jāpanāk audzējamās populācijas ģenētiskā potenciāla palielināšanās.

Galvenie uzdevumi ir vienot audzētājus kopējā saimē, lai veicinātu audzētāju profesionālo izaugsmi, sociālo un materiālo interešu un tiesību aizstāvību, audzējamās šķirnes prestiža nostiprināšanos.