Īsi par apvienību

Apvienība ir vienīgā mājdzīvnieku audzētāju sabiedriska organizācija Latvijā, kas nodibināta ar īpašu uzdevumu:
saglabāt retu dzīvnieku šķirni - Latvijas zilās govis un pilnveidot šo populāciju.

Apvienība pastāv kopš 2002.g. 23.augusta. Apvienību vada pilnsapulcē ievēlēta valde. Valdes oficiālais centrs atrodas Jelgavā, Lielā ielā 2, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Dzīvnieku pētījumu laboratorijā, Pilī, 209. telpā; fax 6-30-27238, e-pasts: lizg@llu.lv.
Apvienības mājas lapas adrese: http://zilagovs.itf.llu.lv/. Kopš 2002.g. 10. septembra, apvienība ir reģistrēta Valsts uzņēmumu reģistrā, ar vienoto reģistrācijas numuru 40008069774; tās bankas konts LV37UNLA0050023008585 AS "SEB banka"
Apvienības biedru ganāmpulki atrodas visā Latvijas teritorijā, bet šo reto dzīvnieku vairākums ir atrodams Kurzemes piekrastē – bijušajos Ventspils un Liepājas rajonos.
Uzskata, ka Zilās govis ir Latvijas vietējo govju atzars, kas saglabājies līdz mūsdienām. Par to mums jāpateicas galvenokārt mūsu priekšteču Līvu cilts pārstāvju simpātijām pret skaistajām, zilajām, kā vēsta nostāsti, „Jūras govīm” un arī šodienas audzētājiem- entuziastiem, kuriem šīs simpātijas ir saglabājušās līdz mūsdienām.
Par Latvijas zilo govju šķirnes pastāvēšanu liecina šo govju reģistrēšanas fakts valsts ciltsgrāmatā jau sākot ar pagājušā gadsimta pirmo trešdaļu. Patreizējā laikā Valsts ganāmpulku reģistrā atrodam ziņas par vairāk kā 1000 Latvijas zilās šķirnes dzīvniekiem.  Ne visi šo govju audzētāji ir mūsu apvienības biedri, bet katram no tiem pastāv iespēja piedalīties šajā kopdarbā.
Apvienības valde par saviem galvenajiem uzdevumiem uzskata mērķi izstrādāt un realizēt visiem biedriem pieņemamu šķirnes audzēšanas programmu, kurā apvienojami šķirnes saglabāšanas un tālākas izkopšanas pasākumi. Lai šādu programmu izstrādātu un realizētu ir jāvāc, jāapkopo un jāizanalizē visa iespējamā informācija par Latvijas zilās šķirnes populācijas dzīvniekiem.
Visai atbildīga audzēšanas programmas sadaļa attiecas uz atlasi. Patreizējā informācija norāda uz populācijas inbridētības draudiem un nepieciešams nepārtraukti rūpēties par tās mazināšanu. Par inbrīdinga novēršanu rūpējas valdes priekšsēdetāja Daiga Šimkevica, kura pildot arī biedrības ciltsdarba zootehniķes pienākumus, plāno, izziņo audzētājiem un kontrolē dzīvnieku individuālas atlases plānus katram Latvijas zilās šķirnes ganāmpulkam.

Lai realizētu šķirnes audzēšanas programmu ir nepieciešama visu programmā līdzdalīgo audzētāju izpratne un atbalsts, informācijas apmaiņa starp koordinācijas centru un atsevišķiem audzētājiem, kā arī starp audzētājiem savstarpēji, lai koriģētu programmu tās izpildes gaitā. Katram, pat atsevišķa Latvijas zilās šķirnes dzīvnieka audzētājam, ir jāapzinās, ka viņš piedalās šīs šķirnes saglabāšanā un izkopšanā un tas ir iespējams tikai darbojoties koordinēti noteikta mērķa vārdā.

Ziedonis Grīslis
Valdes biedrs