Sadarbības nosacījumi

Sadarbības nosacījumi akceptēti BŠSA "Zilā govs" biedru kopsapulcē 18.03.2016.

Sadarbības nosacījumi 2016.g. Iepriekšējā gadā ar Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu dzīvnieku audzētājiem noslēgtās vienošanās uzskatām par spēkā esošām arī 2016.gadā.

Vienošanās svarīgākie punkti:
1. Saimniecība iesūta biedrībai pieteikumu Atzinuma izsniegšanai par katru ĢR programmā iekļaujamo dzīvnieku katru gadu visā saistību periodā. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniskā formā.
2. Pieteikumi biedrības atzinuma saņemšanai, iesniedzami biedrībā līdz 2016.gada Atzinumu izsniegšanas termiņa beigām. Iesniedzot pieteikumu līdz 15. Jūlijam, ciltsdarba pakalpojumiem tiek piemērota atlaide.
3. Jaunus dzīvniekus ģenētiskajiem resursiem var pieteikt atsūtot biedrībai sertificēta vērtēšanas eksperta izsniegtu pieteikumu. Pieteikuma veidlapa atrodama sadaļā par veidlapām.
No jauna ĢR programmai var pieteikt atnesušās govis un grūsnas teles, kuras sēklotas līdz iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrim. Telēm pie pieteikuma pievienojama rakstiska vetārsta izziņa par grūsnību.
4. Atbilstības nosacījumi Latvijas zilās šķirnes ĢR saglabāšanas programmai skatāmi sadaļā „Ģenētisko resursu dzīvnieku kritēriji".