Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu programmā iekļauto govju asinības analīze