Stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi

 Informējam, ka 2019. gada 28. februārī  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un 2019. gada 1. martā stājušies spēkā:

  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 98 “Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtībahttps://likumi.lv/ta/id/305244-;
    • Jaunie MK noteikumi norāda, kādā kārtībā tiek izsniegti zootehniskie sertifikāti (iepriekš izcelsmes sertifikāts) un izcelsmes apliecinājumi, kā arī šajos dokumentos nepieciešamos datus, kas dod kopīgu informāciju par sertificējamo dzīvnieku.  

 

Lai labāk būtu iespējams izprast -  zootehnisko sertifikātu izsniedz lauksaimniecības dzīvniekiem, kas iekļauti ciltsgrāmatas A daļā jeb pamatdaļā, bet izcelsmes apliecinājumu - lauksaimniecības dzīvniekiem, kas iekļauti ciltsgrāmatas B daļā jeb papilddaļā. Par šo sīkāku informāciju iespējams atrast Latvijas zilās govju audzēšanas programmā. 

Sīkāku informāciju lasiet norādītajās saitēs!