Svarīgi jaunumi no biedru sapulces!

1.     Ar 2019.g.1.janvāri biedru naudas apmērs - 20.00 Eiro gadā.

2.     Biedru nauda jāsamaksā līdz tekošā gada 31.martam, rēķins jāizsūta līdz 31.janvārim.

3.     Iestāšanās nauda biedrībā – 50 Eiro.

4.     Samaksa par ciltsdarba pakalpojumiem ģenētisko resursu dzīvniekiem  mainās atkarībā no īpašnieka iesnieguma saņemšanas laika.

   4.1. Maksa biedriem par vienu liellopu atzinumā, ja pieteikumu iesniedz līdz tekošā gada 1.septembrim – 40.00 Eiro, ja iesniedz pēc tekošā gada  1.septembra – 45.00 Eiro.

  4.2. Klientiem maksa par vienu liellopu atzinumā, ja pieteikumu iesniedz līdz tekošā gada 1.septembrim – 50.00 Eiro, ja iesniedz pēc tekošā gada 1.septembra – 55 Eiro.

4.3. Termiņš var mainīties atkarībā no LAD noteikto ģenētisko resursu atzinumu iesniegšanas laika.

5.     Maksa par vaislas dzīvnieka izcelsmes sertifikātu biedriem un pastāvīgajiem klientiem (3gadi) ir 15.00 Eiro, pārējiem - 25.00 Eiro.

6.     Maksa par vaislas buļļa izmantošanas sertifikātu biedriem un pastāvīgajiem klientiem (3 gadi) – 20.00 Eiro, pārējiem – 40.00 Eiro.

7.     Atkārtoti izsniedzamais izmantošanas sertifikāts- 15.00 Eiro.